Svensk Viltspårchampion

"URD AV ULFSÄTER"

"Cert Nordic Cert BIR"
HD (B)  ED (0)    "Avelsbedömd"

Ögonlyst  Utan Anmärkning!g PRA (NN) Fri & utförd DNA-Profiol

 Urd är svensk Viltspårchampion liksom sin syster Umpa! som även har CK
 Urd kommer ur en mycket bra kull med flertal toppindivider b.l.a "Ulla av Ulfsäter " HD & Ad UA CERT BIR  
 Urd  Är röntgad fram och bak med HD (B) & ED (0)
 Urd  Ögonlyst 11/4 2022 Utan Anmärkning! DNA testad & gPRA (NN) Fri!
 Urd:s Fader Carezzandos Harald Hårfagre kommer ur en kull med 8 individer där 5 st är Utställnimgschampion.
 Urd:s Moder Camagis Xanti har lämnat toppavkomma i sina kullar
 URD " är "mycket trevlig och social " vilket är ett av de viktigaste kriteriet för vårt avelsarbete.