Att bli domare har varit ett av mina mål i livet!!
1983 dömde jag min första inofficiella utställlning, det var Svenska Boxerhundklubben som hade en utställning i Kortedala
där jag blev inbjuden att döma Schäfer och Boxer därefter har jag dömt ca 100 inofficiella utställningar!!
1998 Anmälde jag mej till Svenska Schäferhundsklubben utbildning till Valp & Specialdomare för schäfer, utbildningen pågick från hösten 1998 och efter 3 tjänstgöringar som aspiranter var vi bara två som blev godkända år 2000
 det var jag och Fredde Steen som lyckades!
Fram till nu har jag fått döma Schäferhundklubbens Valp & Special utställningar ca 40 gånger jag har dessutom
dömt valpar på klubbens största utställing SSM (Sm för schäfer) 4 gånger!
Jag har även utbildat mej till UHP domare (Uthållighetsprov) och Exteriörbeskrivare för Korning!